top of page

Persondatapolitik

Alle har ret til beskyttelse af deres personoplysninger, og hos Brodal-Vejen (CVR-nr. 40 18 74 72) gør vi alt vi kan for at leve op til dette. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du henvender dig til os via vores kontaktformularer på brodal-vejen.dk.

Bemærk, at de oplistede personoplysninger i denne politik kan blive behandlet i forbindelse med administrationen af henvendelsen. Vi vil altid kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige.

Kontaktformular

Ved din henvendelse via en af vores kontaktformularer hos brodal-vejen.dk kan vi indsamle følgende personoplysninger om dig:

  • Navn

  • E-mail adresse 

De indsamlede personoplysninger er nødvendige for, at vi kan registrere din henvendelse og i kommunikation med dig herom. Vores service er således afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. 

Vi vil være dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil formålet med din henvendelse er afsluttet, hvorefter de slettes. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne er relevante for et eventuelt senere krav, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

bottom of page